Media

A local company with a global vision

Marko Marković za Forbes

Pandemics teach us better communication

Rajka Šinik Vulić za CorD

Lokalizacija privrede

Egzakta Advisory za medije

Ekonomska „kovid kriza“ će potrajati još koju godinu

Marko Marković za Magazin Biznis

We are looking to further grow
in management consulting and
solutions, expand outside SEE

Marko Marković za SeeNews

Za korak ispred svih

Marko Marković za Profit Business Magazin

6 koraka da kompanije u Srbiji prevaziđu krizu, i 4 scenarija za privredu

Marko Marković za Telegraf Biznis