Mi vam omogućavamo da se u potpunosti posvetite onome što najbolje radite i u čemu uživate, dok onaj deo koji vas udaljava od ciljeva preuzimamo na sebe.

Računovodstvene, knjigovodstvene usluge, upravljanje finansijama, konsultantske usluge. Tim stručnjaka iz Egzakte doo će prilagoditi svoje usluge vašim potrebama. Počeli smo 2006. godine sa uslugama u oblasti knjigovodstva i računovodstva.

Potrebe naših klijenata vodile su nas ka stalnom usavršavanju i širenju oblasti poslovanja, naročito u segmentima finansija, poreskog aspekta, revizije i konsultantskih usluga.

Od 2016. godine uveli smo tri osnovne grupe usluga koje nudimo postojećim i novim klijentima.

KONTAKTIRAJTE NAS

Vizija

Naša Vizija je da u periodu od 5 godina budemo prepoznati kao stub oslonca svim kompanijama i finansijskim institucijama u regionu, kao partner koji donosi nove vrednosti i veštine potrebne za donošenje pravilnih poslovnih odluka.

Misija

Naša Misija je da uz multifunkcionalna znanja, veštine i veliko iskustvo budemo podrška temeljena na modernim osnovama kvaliteta vođeni domaćinskim pristupom u poslovanju sa našim klijentima.