Poslovna strategija
Siguran temelj za budućnost biznisa

 

Overview

U eri brzih promena i digitalizacije, sposobnost predviđanja trendova i pravovremenog prilagođavanja ključna je za opstanak i napredak svake kompanije. Uspešna poslovna strategija predstavlja kompas koji usmerava organizaciju ka ostvarenju vizije i ciljeva.
Kroz sveobuhvatan strateški plan definisane su smernice i pravci delovanja koji omogućavaju kompaniji da iskoristi svoje prednosti, prevaziđe izazove i ostvari dugoročne ciljeve. Dobra strategija određuje kako će kompanija stvoriti i isporučiti superiornu vrednost kupcima i tako steći održivu konkurentsku prednost.

Pružamo kompletnu podršku u izradi i primeni prilagođene strategije za svakog klijenta, svesni da je ona ključni faktor uspeha i održivog rasta svake organizacije. 

Vaš partner u procesu ključnih promena

Koristeći naše višegodišnje iskustvo i proverene metodologije strateškog planiranja, identifikujemo i analiziramo interne snage i slabosti kompanije, kao i eksterne prilike i pretnje. Na taj način možemo da predložimo optimalne strateške opcije prilagođene specifičnim potrebama svakog klijenta.

Kroz partnersku saradnju u domenu strateškog savetovanja, kompanije dobijaju sveobuhvatan plan koji im omogućava unapređenje konkurentske pozicije, povećanje profitabilnosti i ostvarivanje ambicioznog rasta.

Verujemo da je posvećenost top menadžmenta ključna za uspešnu implementaciju strategije. Zato posebnu pažnju posvećujemo edukaciji menadžera i izgradnji kapaciteta u kompaniji kako bi se obezbedila primena i ostvarenje postavljenih strateških ciljeva.

Sveobuhvatna metodologija za superiorne rezultate

Primenjujemo rigoroznu metodologiju strateškog planiranja koja obuhvata sledeće korake:

 • Definisanje jasne vizije, misije i merljivih strateških ciljeva koji postaju vodič za dalje aktivnosti

  1.

 • Sveobuhvatnu analizu internog i eksternog okruženja uključujući identifikovanje ključnih snaga, slabosti, prilika i pretnji

  2.

 • Segmentaciju tržišta i detaljnu analizu potrošača, konkurencije i drugih stejkholdera

  3.

 • Identifikovanje i evaluaciju mogućih strateških opcija i izbor optimalne strategije

  4.

   

   

 • Razvoj konkretnog strateškog plana sa jasno definisanim aktivnostima, resursima i vremenskim okvirima

  5.

 • Integraciju strateškog plana sa drugim funkcionalnim strategijama (marketing, HR, finansije itd.)

  6.

 • Razvoj sistema za praćenje sprovođenja i ključnih pokazatelja performansi

  7.

 • Kontinuirano praćenje, evaluaciju i prilagođavanje strategije promenama u okruženju

  8.

   

   

Verujemo da je posvećenost top menadžmenta od ključnog značaja za uspešnu implementaciju. Stoga posebnu pažnju posvećujemo izgradnji kapaciteta u organizaciji i upravljanju promenama tokom sprovođenja strategije. 

Kroz ceo projekat pažnja nam je usmerena na integrisanje poslovne strategije sa drugim funkcionalnim i operativnim strategijama kako bismo obezbedili njihovu usklađenost i sveobuhvatnu primenu u organizaciji.

Trendovi

Naši eksperti

Upoznajte tim lidera i stručnjaka u Egzakta Advisory koji su posvećeni izgradnji inovativnih i prilagođenih strateških rešenja. Njihova stručnost i iskustvo su temelj uspešnih partnerstava s vodećim kompanijama širom regiona.

EGZAKTA ADVISORY 2023 © All rights reserved