Prerađivačka industrija

Overview

Prerađivačka industrija, iako nosilac privrede, suočava se sa značajnim izazovima poput niske produktivnosti, zastarele tehnologije i nedostatka inovacija. Da bi ostvarile rast i razvoj u ovakvom okruženju, kompanije moraju da kontinuirano unapređuju svoje poslovanje.

Pružamo stručnu podršku kompanijama iz prerađivačkog sektora za povećanje efikasnosti i konkurentnosti. Naša rešenja su usmerena na uvođenje savremenih tehnologija, optimizaciju procesa i povećanje produktivnosti. Posebno pomažemo kompanijama da uvedu nove, inovativne tehnologije i opremu, restrukturiraju i automatizuju proizvodne procese, uspostave savremene sisteme upravljanja kvalitetom i povećaju energetsku efikasnost.

Cilj nam je da pružimo ekspertizu i podršku kompanijama da unaprede svoje performanse i poziciju u skladu sa zahtevima modernog tržišta. Rado ćemo podeliti naša znanja i iskustvo sa svakom kompanijom spremnom za optimizaciju i tehnološki napredak.

 • Proizvodnja
  električne opreme:

  Karakteriše je sve veća automatizacija proizvodnje, fokus je na razvoju električnih vozila i digitalizaciji celokupnog korisničkog iskustva. Ovo proizvođačima otvara nove mogućnosti, ali i izazove u reinženjeringu proizvodnih procesa. 

 • Proizvodnja tekstila i odeće:

  Tekstilni sektor se suočava sa izazovima brze mode i održivosti. Kompanije sve više uvode eco-friendly materijale poput recikliranih vlakana i organskog pamuka. Automatizacija i digitalizacija omogućavaju masovnu personalizaciju odevnih predmeta i smanjenje otpada u proizvodnji.

 • Proizvodnja metalnih proizvoda:

  Metaloprerađivački sektor sve više uvodi automatizaciju, robotizaciju i digitalizaciju u svoje pogone. Mašinsko učenje i veštačka inteligencija omogućavaju optimizaciju procesa i smanjenje otpada. Popularizuju se i napredne proizvodne tehnike poput aditivne proizvodnje. 

 • Proizvodnja papira i proizvoda od papira:

  Sektor proizvodnje papira optimizuje svoje procese kako bi se smanjio štetne emisije i otpad. Sve više se uvode tehnologije za reciklažu i ponovnu upotrebu vlakana. Proizvođači papira razvijaju i inovativna ambalažna rešenja sa poboljšanim barijernim svojstvima i manjom masom po jedinici proizvoda. 

Kompanije u prerađivačkoj industriji neprekidno moraju da se prilagođavaju novim trendovima i tehnologijama kako bi opstale u globalnoj utakmici. Mi u Egzakta Advisory razumemo ove izazove i posedujemo ekspertizu da pomognemo našim klijentima da se transformišu u skladu sa zahtevima tržišta. Naši konsultanti kombinuju strateško razmišljanje sa tehničkim znanjem kako bi pomogli kompanijama da implementiraju rešenja za povećanje produktivnosti, smanjenje troškova i sticanje konkurentske prednosti.

Naši eksperti

Naši eksperti poseduju bogato iskustvo i duboko razumevanje svih aspekata prerađivačkog sektora. Njihova ekspertiza obuhvata mapiranje i optimizaciju proizvodnog procesa, uvođenje najsavremenijih industrijskih rešenja, reinženjering poslovnih procesa, kao i savetovanje o merama za povećanje.

Kontaktirajte nas

 

Egzakta Advisory se obavezuje da štiti vaše informacije. Vaše informacije će se koristiti u skladu sa primenjivim zakonom o zaštiti podataka, našim internim pravilima i našom politikom privatnosti. Budući da je Egzakta globalna kompanija, vaše informacije se mogu čuvati i obrađivati od strane Egzakte i njenih povezanih kompanija u zemljama van vaše zemlje prebivališta, ali bez obzira gde se vaše informacije obrađuju, mi ćemo s njima postupati s istom pažnjom i poštovanjem vaše privatnosti.

Newsletter

Prijavite se
EGZAKTA ADVISORY 2023 © All rights reserved