Poslovni procesi
Sistematično na putu ka progresu

Overview

Redizajniranje poslovnih procesa, pored optimizacije trenutnog stanja u kompaniji, ima za cilj i njihovo usklađivanje sa strategijom i dostizanje najvišeg nivoa fleksibilnosti u poslovanju. Naš pristup podrazumeva sprovođenje svih ključnih aktivnosti u saradnji sa klijentima radi poboljšanja brzine, kvaliteta i produktivnosti.

Egzakta Advisory tokom redizajna poslovnih procesa pomaže kompanijama da redukuju svoje organizacione slojeve i uklone neproduktivne aktivnosti. To podrazumeva redizajn funkcionalne organizacije u međufunkcionalne timove, kao i poboljšanje razmene podataka i procesa donošenja odluka uz pomoć tehnologije.

Vaš partner u procesu ključnih promena

Funkcionalno orijentisano razmišljanje sprečava transparentnost procesa i negativno utiče na produktivnost. U izrazito dinamičnoj globalnoj ekonomiji sa rastućim očekivanjima kupaca i promenljivim konkurentskim okruženjem, sve je veći pritisak na povećanje produktivnosti, standardizaciju i inovaciju.

Borba za efikasnost i efektivnost navodi kompanije da preispitaju svoje organizacione strukture, poslovne procese i IT arhitekturu. Holistički pristup je ključan za rešavanje postojećih neefikasnosti u upravljanju i kontroli procesa, što doprinosi razvoju korporativne kulture i povećanju konkurentnosti.

Prilikom redizajna procesa i drugih promena, Egzakta Advisory tim pruža stručnost potrebnu da i najsloženiji sistemi transformišu svoje poslovanje i ostvare uštede.

Poslovni procesi, kao skup povezanih zadataka i aktivnosti, treba da ispune određeni organizacioni cilj upravljanjem ulaza i izlaza iz sistema. Poslovni procesi se mogu posmatrati kroz tri glavne kategorije:

 • 1.

  Operativni procesi

  Obuhvataju osnovnu delatnost i određene tokove vrednosti kao što su porudžbine klijenata, kreiranje naloga i optimizacija proizvodnje

 • 2.

  Procesi upravljanja

  Uključuju procese poput korporativnog upravljanja, budžetiranja i procese upravljanja ljudskim resursima

 • 3.

  Procesi podrške

  Podržavaju ključne procese u oblastima kao što su računovodstvo, zapošljavanje i tehnička podrška.

Automatizacija svih tipova procesa dovodi do poboljšanja efikasnosti, smanjenja rizika i boljeg strateškog fokusa preduzeća.

Analiza procesa obuhvata:

 • Aktivnosti
 • Učesnike
 • Prava i odgovornosti
 • Komunikacije
 • Ulazne i izlazne dokumente
 • Informacione sisteme
 • Načine odlučivanja i mogućnosti

Ovo omogućava odgovore na pitanja:

 • Šta proces radi
 • Ko u njemu učestvuje
 • Kako funkcioniše
 • Šta su ulazi/izlazi

Redizajn procesa podrazumeva:

 1. Preusmeravanje na potrebe kupaca
 2. Redizajn procesa uz IT rešenja koja donose poboljšanja
 3. Reorganizaciju u multifinkcionalne timove
 4. Poboljšanje procesa u čitavoj organizaciji

Kompanije će se odlučiti na redizajn poslovnih procesa:

 • Kada žele da smanje troškove i vreme potrebno za obavljanje posla. Redizajn procesa smanjuje troškove i vreme eliminisanjem neproduktivnih aktivnosti i ubrzavanjem informacionih tokova
 • Kada žele da poboljšaju kvalitet. Redizajn poboljšava kvalitet transparentnom raspodelem posla i uspostavljanjem jasne odgovornosti. Zaposleni preuzimaju odgovornost za rezultate i mogu da mere svoj učinak

Upravljanje poslovnim procesima (BPM) omogućava organizacijama da kontinuirano unapređuju procese i IT arhitekturu. Kroz integrisani pristup za razvoj celovitog i održivog upravljanja, Egzakta Advisory pruža podršku klijentima u razvoju i primeni sveobuhvatne BPM strategije koja vodi ka održivim i merljivim rezultatima. Time se povećava ukupna orijentacija na procese:

 • Na strateškom nivou uspostavljamo BPM metode koje klijentu omogućavaju da postigne svoje poslovne ciljeve kroz aktivno upravljanje poslovnim procesima. Ključne teme su dizajn BPM strategije, definisanje procesnog modela i uspostavljanje procesne arhitekture (uključujući upravljanje procesom).

 • Na operativnom nivou, klijente podržavamo u identifikovanju oblasti optimizacije procesa visokog prioriteta, razvoju povezanih poslovnih slučajeva i izvršavanju inicijativa za optimizaciju operativnih procesa. Time postižemo olakšanu komunikaciju između poslovanja i IT-a, pojednostavljujući poslovne procese i osnovne IT aplikacije u skladu sa poslovnom strategijom klijenta.

 • Na tehničkom nivou, zajedno sa klijentom vršimo odabir i uvođenje BPM alata i tehnika modeliranja kako bi se povećala ukupna transparentnost procesa, sa identifikacijom potencijala za smanjenje troškova ili produktivnosti. Egzakta Advisory metode se fokusiraju na korišćenje BPM-a za poboljšanje agilnosti, efektivnosti i efikasnosti poslovnih procesa na održiv i merljiv način.

Bez obzira na trenutnu fazu BPM transformacije, Egzakta Advisory je pouzdan partner u optimizaciji i automatizaciji procesa.

Trendovi

Naši eksperti

Vodeći se inovativnim razmišljanjem, naši konsultanti i stručnjaci kreiraju promene u poslovnim modelima, procesima i digitalnim mogućnostima klijenata, kako bi se postigla potrebna poboljšanja u celokupnoj organizaciji.

EGZAKTA ADVISORY 2023 © All rights reserved