M&A
Otkrivanje pravih sinergija i potencijala

Overview

M&A ili proces spajanja i akvizicija predstavlja strateški potez kompanija koji podrazumeva kupovinu, prodaju ili spajanje poslovnih entiteta. Cilj ovakvih transakcija je da se ostvari rast, proširi tržište i poveća konkurentnost kroz kombinovanje imovine, tehnologija, talenata i drugih resursa.

M&A omogućava kompanijama da na brži i efikasniji način ostvare svoje poslovne ciljeve u poređenju sa organskim rastom. Ove transakcije mogu pomoći u širenju na nova tržišta, jačanju lanca snabdevanja, eliminisanju konkurencije ili diversifikaciji poslovanja.

Proces M&A zahteva pažljivo planiranje i izvršenje kroz nekoliko ključnih faza:

  • Identifikovanje ciljeva koji najviše odgovaraju strateškim prioritetima i pružaju najveći potencijal za sinergiju
  • Sveobuhvatna analiza i procena vrednosti, kako bi se obezbedila celokupna slika o potencijalnim prilikama i rizicima
  • Strukturiranje i pregovaranje transakcije koja kreira vrednost za obe strane
  • Integracija nakon zaključenja kako bi se iskoristio puni potencijal objedinjenih entiteta

Vaš partner u procesu ključnih promena 

Naš tim poseduje bogato iskustvo u brojnim procesima spajanja i akvizicija. Poznavanje svih faza, od identifikacije ciljeva, preko sveobuhvatne analize i pregovaranja do integracije. Bilo da je potrebno prepoznati idealne prilike za akviziciju ili partnere za spajanje, sprovesti detaljna finansijska istraživanja, pregovarati najpovoljnije uslove ili osmisliti najbolju strategiju integracije - naši stručnjaci pružaju najviši nivo znanja i posvećenosti.

U partnerstvu sa nama, klijenti mogu biti sigurni da će njihova M&A inicijativa biti vođena iskustvom i usmerena ka ostvarenju strateških ciljeva. Kroz kombinaciju naše ekspertize i vašeg poznavanja poslovanja, možemo zajedno sprovesti transformativnu transakciju i postići trajne vrednosti.

Trendovi

Naši eksperti

Verujemo da je ključ uspeha kombinacija naše ekspertize i dubokog razumevanja poslovanja naših klijenata. Zato zajedničkom saradnjom obezbeđujemo najbolje rezultate svake M&A inicijative.

EGZAKTA ADVISORY 2023 © All rights reserved