Razvoj proizvoda
Oslonac za dalji rast i razvoj poslovanja

Overview

Inovacija je primarni pokretač rasta. Svaka kompanija zavisi od novih proizvoda i usluga koje plasira na tržište. Značaj ovog procesa posebno je istaknut činjenicom da razvoj proizvoda u skladu sa opštom strategijom dovodi do smanjenja troškova istraživanja i razvoja, boljeg prilagođavanja tržištu i bržeg lansiranja novih proizvoda.

Problemi mogu da se jave ako kompanije nemaju jasnu viziju ili plan, neadekvatno raspoređuju resurse istraživanja i razvoja ili loše upravljaju razvojem proizvoda. Egzakta Advisory nudi sveobuhvatan model koji podrazumeva unapređenje strategije proizvoda i portfolija, operativni model istraživanja i razvoja, upravljanje rizicima, smanjenje troškova i još mnogo toga.

Vaš partner u procesu ključnih promena

U eri gde konkurencija ne miruje, akceleratori inovacija su ključni za razvojne timove. S obzirom na brojne dostupne tehnologije i metode unapređenja, postavlja se pitanje - odakle krenuti?

Kratkoročno, kompanije bi trebalo da se fokusiraju na ubrzanje rasta profita kroz ključne metrike poput obima, prihoda i troškova. Dugoročno je važno razmotriti šta gradi lojalnost kupaca, kao što je zadovoljstvo performansama, specifikacijama i cenom proizvoda. Sistematski pristup razvoju odnosa sa partnerima i dobavljačima donosi prednosti i kratkoročno i dugoročno. Važno je promišljeno alocirati budžet za istraživanje i razvoj. Fleksibilnost u troškovima i prostor za ambiciozne inovacije su od ključnog značaja.

Razvoj proizvoda podrazumeva rigorozan proces koji uključuje interne i eksterne zainteresovane strane, a osnovni koraci su:

  1. Generisanje ideja o proizvodu iz različitih izvora
  2. Selekcija ideja o proizvodu na osnovu internih prioriteta, mogućnosti, kapaciteta i inputa menadžmenta
  3. Izrada preliminarnog predloga, interno i eksterno, radi angažovanja internog tima za razvoj, rezimiranje predloga, i podnošenje predloga odboru na odobrenje
  4. Detaljna razrada proizvoda i pred-lansiranje u saradnji sa internim odeljenjima i drugim zainteresovanim stranama. Ključni koraci su detaljni dizajn proizvoda, definisanje cene i pravne dokumentacije
  5. Pilotiranje i lansiranje proizvoda kroz pažljivo biranje zainteresovanih strana iz različitih segmenata za testiranje proizvoda. Važno je i testirati proces lansiranja proizvoda, analizirati aspekt procesa i dokumentaciju proizvoda na osnovu povratnih informacija i izvršiti koordinaciju sa marketingom kako bi se pripremio promotivni materijal i druge aktivnosti vezane za lansiranje
  6. Menadžment proizvoda koji podrazumeva periodične preglede kako bi se osiguralo da portfolio ima smisla, prikupljanje povratnih informacija o proizvodu kao i njegovo kontinuirano unapređivanje

Zajedno sa našim konsultantima, klijenti mogu da postave čvrstu osnovu za upravljanje velikim projektima razvoja proizvodnog portfolija, izbegavajući kašnjenja i prekoračenja koja mogu ugroziti profitabilnost tokom životnog ciklusa proizvoda.

Trendovi

Naši eksperti

Naši konsultanti i stručnjaci koriste integrisani pristup za rešavanje izazova razvoja proizvoda, dokazan u brojnim industrijama uključujući proizvodnju, energetiku, robu šoroke potrošnje, IT i tehnologiju.

EGZAKTA ADVISORY 2023 © All rights reserved