Overview

Kao proces revizije potencijalne investicije, due diligence analiza predstavlja važan korak u procesu donošenja odluka jer obezbeđuje sigurnost da su sve relevantne informacije razmotrene, a potencijalni rizici identifikovani.

Cilj due diligence-a je pružanje sveobuhvatnog razumevanja potencijala investicije i potpune informisanosti, pa tokom procesa treba obratiti posebnu pažnju na:

 • Nepotpune ili netačne informacije koje mogu dovesti do pogrešnih zaključaka i loših odluka. Važno je obezbediti potpunu relevantnost i tačnost informacija
 • Neusklađene ciljeve sa opštim ciljevima investicije. Due diligence treba sprovesti sa ciljem identifikovanja potencijalnih rizika i procene njihovog uticaja kako bi rezultati mogli biti korisni
 • Sukob interesa koji može nastati kada osoba ili organizacija koja sprovodi analizu ima lični ili finansijski interes u ishodu procesa. Ovo može dovesti do pristrasnih ili nepotpunih procena
 • Ograničeni obim analize zbog kog dolazi do zanemarivanja važnih rizika. Obim procesa treba da bude pažljivo definisan i dovoljan da pokrije sve relevantne aspekte potencijalne investicije
 • Vremenska ograničenja, jer due diligence nekada predstavlja dugotrajan proces i važno je izdvojiti dovoljno vremena za analizu. Ako se proces due diligence-a požuri, važni rizici možda neće biti identifikovani

Finansijski

 • Finansijski i uključuje pregled finansijskih zapisa i učinka kompanije ili investicije kako bi se procenila njena finansijska održivost i identifikovali potencijalni rizici

Operativni

 • Operativni i uključuje preispitivanje poslovanja kompanije ili investicije da bi se procenila njena efikasnost i efektivnost i identifikovali potencijalni operativni rizici

Due diligence o životnoj sredini

 • Due diligence o životnoj sredini i uključuje procenu uticaja potencijalne investicije na životnu sredinu, kako bi se osiguralo da je u skladu sa relevantnim zakonima i propisima bez rizika po životnu sredinu

Reputacioni

 • Reputacioni i uključuje preispitivanje javnog ugleda kompanije ili efekata koji mogu nastati kroz investiciju na ove segmente

Istraživanje

 • Želimo da učimo od digitalnih kompanija, razmišljamo o transformaciji, ali ne znamo kako da to uradimo
 • Deluje da se naši unutrašnji procesi i kultura ne podudaraju sa inovacijama
 • Jedan deo tima je uključen, ali se borimo da dobijemo podršku i u ostalim sektorima

Insights

Naši eksperti

Naš tim visoko kvalifikovanih konsultanata poseduje višegodišnje iskustvo u sprovođenju dubinske analize (due diligence) za vodeće domaće i međunarodne kompanije i investitore. Detaljnim uvidom u sve aspekte poslovanja ciljnih kompanija, uključujući finansije, operacije, prodaju i ljudske resurse, omogućavamo donošenje informisanih odluka o akvizicijama i investicijama.

Nenad Tešić

Partner


Marko Marković

Partner


Ivana Višnjić

Junior partner


Miloš Pavlović

Senior konsultant


Vuk Subotić

Senior biznis analitičar


Stevan Masal

Senior biznis analitičar


SVI EKSPERTI