Overview

Redizajniranje poslovnih procesa, pored optimizacije trenutnog stanja u kompaniji, ima za cilj i njihovo usklađivanje sa strategijom i dostizanje najvišeg nivoa fleksibilnosti u poslovanju. Naš pristup podrazumeva sprovođenje svih ključnih aktivnosti u saradnji sa klijentima radi poboljšanja brzine, kvaliteta i produktivnosti.

Egzakta Advisory tokom redizajna poslovnih procesa pomaže kompanijama da redukuju svoje organizacione slojeve i uklone neproduktivne aktivnosti. To podrazumeva redizajn funkcionalne organizacije u međufunkcionalne timove, kao i poboljšanje razmene podataka i procesa donošenja odluka uz pomoć tehnologije.

Vaš partner u procesu ključnih promena

Funkcionalno orijentisano razmišljanje sprečava transparentnost procesa i negativno utiče na produktivnost. U izrazito dinamičnoj globalnoj ekonomiji sa rastućim očekivanjima kupaca i promenljivim konkurentskim okruženjem, sve je veći pritisak na povećanje produktivnosti, standardizaciju i inovaciju.

Borba za efikasnost i efektivnost navodi kompanije da preispitaju svoje organizacione strukture, poslovne procese i IT arhitekturu. Holistički pristup je ključan za rešavanje postojećih neefikasnosti u upravljanju i kontroli procesa, što doprinosi razvoju korporativne kulture i povećanju konkurentnosti.

Prilikom redizajna procesa i drugih promena, Egzakta Advisory tim pruža stručnost potrebnu da i najsloženiji sistemi transformišu svoje poslovanje i ostvare uštede.

Poslovni procesi, kao skup povezanih zadataka i aktivnosti, treba da ispune određeni organizacioni cilj upravljanjem ulaza i izlaza iz sistema. Poslovni procesi se mogu posmatrati kroz tri glavne kategorije:

1.

Operativni procesi

Obuhvataju osnovnu delatnost i određene tokove vrednosti kao što su porudžbine klijenata, kreiranje naloga i optimizacija proizvodnje

2.

Procesi upravljanja

Uključuju procese poput korporativnog upravljanja, budžetiranja i procese upravljanja ljudskim resursima

3.

Procesi podrške

Podržavaju ključne procese u oblastima kao što su računovodstvo, zapošljavanje i tehnička podrška.

Automatizacija svih tipova procesa dovodi do poboljšanja efikasnosti, smanjenja rizika i boljeg strateškog fokusa preduzeća.

Analiza procesa obuhvata:

 • Aktivnosti
 • Učesnike
 • Prava i odgovornosti
 • Komunikacije
 • Ulazne i izlazne dokumente
 • Informacione sisteme
 • Načine odlučivanja i mogućnosti

Ovo omogućava odgovore na pitanja:

 • Šta proces radi
 • Ko u njemu učestvuje
 • Kako funkcioniše
 • Šta su ulazi/izlazi

Redizajn procesa podrazumeva:

 1. Preusmeravanje na potrebe kupaca
 2. Redizajn procesa uz IT rešenja koja donose poboljšanja
 3. Reorganizaciju u multifinkcionalne timove
 4. Poboljšanje procesa u čitavoj organizaciji

Kompanije će se odlučiti na redizajn poslovnih procesa:

 • Kada žele da smanje troškove i vreme potrebno za obavljanje posla. Redizajn procesa smanjuje troškove i vreme eliminisanjem neproduktivnih aktivnosti i ubrzavanjem informacionih tokova
 • Kada žele da poboljšaju kvalitet. Redizajn poboljšava kvalitet transparentnom raspodelem posla i uspostavljanjem jasne odgovornosti. Zaposleni preuzimaju odgovornost za rezultate i mogu da mere svoj učinak

Upravljanje poslovnim procesima (BPM) omogućava organizacijama da kontinuirano unapređuju procese i IT arhitekturu. Kroz integrisani pristup za razvoj celovitog i održivog upravljanja, Egzakta Advisory pruža podršku klijentima u razvoju i primeni sveobuhvatne BPM strategije koja vodi ka održivim i merljivim rezultatima. Time se povećava ukupna orijentacija na procese:
 • Na strateškom nivou uspostavljamo BPM metode koje klijentu omogućavaju da postigne svoje poslovne ciljeve kroz aktivno upravljanje poslovnim procesima. Ključne teme su dizajn BPM strategije, definisanje procesnog modela i uspostavljanje procesne arhitekture (uključujući upravljanje procesom).
 • Na operativnom nivou, klijente podržavamo u identifikovanju oblasti optimizacije procesa visokog prioriteta, razvoju povezanih poslovnih slučajeva i izvršavanju inicijativa za optimizaciju operativnih procesa. Time postižemo olakšanu komunikaciju između poslovanja i IT-a, pojednostavljujući poslovne procese i osnovne IT aplikacije u skladu sa poslovnom strategijom klijenta.
 • Na tehničkom nivou, zajedno sa klijentom vršimo odabir i uvođenje BPM alata i tehnika modeliranja kako bi se povećala ukupna transparentnost procesa, sa identifikacijom potencijala za smanjenje troškova ili produktivnosti. Egzakta Advisory metode se fokusiraju na korišćenje BPM-a za poboljšanje agilnosti, efektivnosti i efikasnosti poslovnih procesa na održiv i merljiv način.
Bez obzira na trenutnu fazu BPM transformacije, Egzakta Advisory je pouzdan partner u optimizaciji i automatizaciji procesa.

Trendovi

Naši eksperti

Naši konsultanti poseduju višegodišnje iskustvo u vodećim globalnim kompanijama i dokazani su u uspešnom vođenju kompleksnih projekata transformacije. Svaki član tima je posvećen partnerstvu i kreiranju održivih promena sa dugotrajnim pozitivnim efektima. Verujemo da zajedničkim radom možemo pomoći svakoj organizaciji da se razvije i ostvari svoju viziju uspeha.

Nenad Tešić

Partner


Marko Marković

Partner


Ivana Višnjić

Junior partner


Đorđe Lazić

Ekspert za IT digitalizaciju


Ljiljana Milić

Direktor


Marija Đurović

Senior menadžer


Mirjana Lazić

Menadžer


Bojana Šašić

Menadžer


Marko Dadić

Menadžer


Miloš Pavlović

Senior konsultant


Jovana Obradović

Konsultant


Vuk Subotić

Senior biznis analitičar


Stevan Masal

Senior biznis analitičar


Magdalena Pejović

Senior biznis analitičar


SVI EKSPERTI