Magdalena Pejović

“Hvala, samo razgledamo…”

Nedostatak poverenja potrošača, logistički izazovi, carinske procedure, elektronsko plaćanje i druge prepreke sprečavaju razvoj elektronske trgovine...

Magdalena Pejović

Senior biznis analitičar


Kada pomenemo elektronsku trgovinu većini ljudi u Srbiji u glavi je nepoverenje, „Ja da dam nekome svoj broj kartice?“, „ Sa samo par klikova iz fotelje mogu da dobijem željeni proizvod na vratima?“, „A šta ako je neka prevara?“… su smo neka od pitanja koja možemo čuti veoma često. Elektronska trgovina je multidisciplinarna oblast koja sadrži mnogo više stvari od davanja ličnih podataka i par klikova. Zaštita potrošača, logistika, carinske procedure i tarife, elektronsko plaćanje su samo neke od oblasti elektronske trgovine koje su prepreka za razvoj internet trgovine u Srbiji na kojima je potrebno raditi kako bi naša zemlje bila rame uz rame sa svetskim trendovima. Pri razvoju svih segmenata elektronske trgovine neophodno je imati na umu sve barijere koje usporavaju njen razvoj, treba se fokusirati na jačanje poverenja potrošača kao i bolji poslovni ambijent za trgovce koji prodaju svoje proizvode preko interneta.
Srbija je doživela bum što se tiče elektronske trgovine tokom 2022. godine. U prva tri kvartala prethodne godine izvršeno je 29 miliona transakcija, što je u poređenju sa istim periodom u 2021. godini porast od 38,32%. Takođe je unapređen Zakon o trgovini sa dopunama koje se tiču elektronske trgovine, izrađen je akcioni plan za jačanje elektronske trgovine, ali da li je to dovoljno? Po izveštaju evropskog udruženja za elektronsku trgovinu za 2022. godinu Srbija se nalazi na poslednjem mestu u Evropi u udelu elektronske trgovine na bruto domaći proizvod, kao i među poslednjim mestima u Evropu po procentu stanovništva koje kupuje putem interneta, 53% kupaca od ukupnog stanovništva. U poređenju sa Nemačkom koja je najveće tržište elektronske trgovine u Evropi prosečna potrošnja na internetu po stanovniku u 2022. godini iznosila je €4,149, dok je u Srbiji prosečna potrošnja iznosila €59,81. Koji su razlozi nedovoljne razvijenosti elektronske trgovine u Srbiji i kako država može da pomogne u otklanjanu svih barijera koje sprečavaju rast i na strani ponude i na strani tražnje su samo neka od pitanja od koji treba početi.
Smatram da je polazni korak na strani ponude pomoć i edukacija malih i srednjih preduzeća u Srbiji koja čine 99% srpskog tržišta. Sektor malih i srednjih preduzeća je od krucijalnog značaja za svaku snažnu i zdravu ekonomiju. U današnje vreme, mala i srednja preduzeća u Srbiji se susreću sa brojnim izazovima, turbulentni i zahtevni uslovi poslovanja koje nameću razvoj novih tehnologija koje utiču na njihov opstanak. Neophodno je da mala i srednja preduzeća prate tržišne trendove i da se prilagode promenama koje tržište nameće i zato je neophodno omogućiti im da svoje proizvode prodaju putem interneta. Po podacima istraživačkog tim koji je radio na projektu „Jačanje elektronske trgovine u Republici Srbiji“ ispitanici sa strane ponude su kao glavnu barijeru razvoja internet prodavnica naveli needukativnost i neinformisanost o uspostavljanju i vođenju takve vrste poslovanja, nedovoljno jasan zakon koji se odnosi na internet trgovinu i neznanje pri izvozu robe u inostranstvo. Ovakav podatak inicira da je neophodno izraditi vodiče i uputstva koja bi trgovcima olakšali internet poslovanje. Ponuđačima robe treba približiti sve prednosti koje internet poslovanje donosi, pre svega ušteda koju bi ostvarili jer ne moraju da zakupljuju lokal za prodaju, ušteda pri angažovanju radne snage, lakoća korišćenja on-line marketing na društvenim mrežama koje danas čine nezaobilazni vid u oglašavanju… Novi zakon o elektronskoj trgovini koji je usvojen 2019. godine predvideo je osnivanje instituta koji će u budućnosti biti zadužen za izdavanje sertifikata trgovcima koji se pokažu kao pouzdani. Smatram da je neophodno ovakve trgovce nagrađivati i samim tim ohrabriti i druge da se ugledaju na one koji imaju sertifikat o kvalitetu i uspehu na polju elektronske trgovine.
U Srbiji ne postoji tačan podatak koliko privrednih društava obavlja trgovinu putem interneta jer i dalje ne postoje odgovarajući registri za tu informaciju, a pored toga postoji i veliki broj ne registrovanih subjekata koji trguju uz pomoć društvenih mreža koje su idealan kanal za oglašavanje i pronalaženje kupaca. U Srbiji čak 60% započetih kupovina na internetu se završi plaćanjem kešom. I sami smo svedoci da pri kupovini na internetu nismo sigurniji da li je trgovac registrovan ili ne, i samim tim i mi nesvesno postajemo deo sive ekonomije koja usporava razvoj. U ovakvoj situaciji imamo dva problema, prvi koji se odnosi na registrovane trgovce koji svoje proizvode prodaju bez fiskalnih računa i ne registrovane trgovce kojima je veoma teško uđi u trag. Zakon o elektronskoj trgovini u Srbiji koji je stupio na snagu 2019. godine uveo je pravo inspektora da imaju ulogu Mistery Shopera. Ovo je veliki korak u suzbijanju sive ekonomije što se tiče registrovanih trgovaca ali smatram da nije dovoljno za suzbijanje ne registrovanih trgovaca kojima društvene mreže omogućavaju skrivanje identiteta. Kako bi stali na put ovakvoj vrsti prodaje moramo kao kupci dva puta razmisliti od koga zapravo kupujemo proizvode. Ako posmatramo stranu potrošača kao ključnu barijeru treba napomenuti nepoverenje kupaca pri on-line transakcijama. I ovaj problem se javlja pri neadekvatnom znanju samih potrošača o njihovim pravima i odabiru internet prodavnice. Potrošači trebaju da budu sigurni da pri kupovini u registrovanim internet prodavnicama neće biti mogućnosti da budu prevareni. Mislim da potrošači u Srbiji još uvek imaju strah od zloupotrebe platnih kartica i zato čak i kad kupuju od proverenog trgovca svoju robu plaćaju pouzećem. Baš zbog toga vrlo često registrovani trgovci dobijaju mogućnost da zloupotrebe strah potrošača i robu prodaju bez fiskalnog računa. Još jedan važan segment koji potrošači treba da znaju jeste da su njihova prava pri internet kupovini ista kao i kada robu kupuju u prodavnicama, oni mogu odustati od kupovine bez ikakvog obrazloženja 14ti dana od dana kupovine, kao i da proizvod mogu vratiti u roku od 30 dana od kupovine. Smatram da je neophodno sve ove informacije iz Zakona o pravima potrošača objediniti na jednom mestu i napraviti vodič za kupce tako da bude razumljiv svim kategorijama građana. Veoma važan segment u elektronskoj trgovini imaju i kurirske službe. Vrlo često se dešava da sam kvalitet isporuke i vreme nisu u skladu sa željama potrošača. Nepouzdanost kurirskih službi utiče na celokupan proces elektronske trgovine koji kupci stvaraju. Sam segment logistike u našoj zemlji ima veliki prostor za modernizaciju. Rešavanje ovog problema po mom mišljenju leži u alternativnim načinima isporuke. Idealan primer jednog od ovakvih načina isporuke jesu samouslužni lokeri koje je prvi pokrenuo Amazon. Samouslužni lokeri bi omogućili potrošačima da svoju robu sami pokupe na najbližoj lokaciji bez telefonskih razgovora sa kuririma koji vrlo često ukoliko ne nađu parking ispred naše zgrade ili ukoliko im se ne javimo na prvi poziv paket vraćaju sa obrazloženjem da nije moguće stupiti u kontakt sa kupcem. Razvoj elektronske trgovine zavisi od svih nas. Koliko puta vam se desilo da uđete u prodavnicu i da na pitanje prodavca da li vam treba nešto vi odgovorite da samo razgledate? Pri tom razgledanju mi tražimo željeni proizvod i ne kupujemo ga dok nismo sigurno da je to zapravo ono što želimo. Isto tako treba da se ponašamo pri internet kupovini. Kako bi Srbija nastavila trend rasta u elektronskoj trgovini i bila na nivou svetskog tržišta ne smemo da dozvolimo da pri “razgledanju” na internetu ne obratimo pažnju od koga kupujemo. Srbija ne sme više da dozvoli da samo razgleda svetske trendove i da razvoj našeg društva ostane na tome. Moramo “razgledati” i uzeti sve što će internet poslovanje podići na nivo svetskih trendova.