Dobrodošli u Egzaktu

Egzakta doo u saradnji sa svojim klijentima ima za cilj da rešava različite poslovne izazove, kroz insti￾tucionalne okvire. Polazimo od toga da vaš posao ima najveći prioritet za vas. To znači da možete u potpunosti računati na nas kao oslonac u vašem poslovanju. Naša odlika je iskrenost, inicijativa i stručan savet koji je u najboljem interesu našeg klijenta.

ADVISORY

Savetujemo kompanije po pitanjima: strategije poslovanja, marketing plana, organizacije/transformacije procesa rada…

ACCOUNTING

Nudimo kjigovodstveno-računovodstvene usluge svim privrednim subjektima…